آگهی استخدام در دانشگاه ها | استخدام سال 93

saman-2

saman-21

http://s5.picofile.com/file/8110206750/Mem_468x60.gif

آگهی استخدام جهاد دانشگاهی مشهد سال ۹۳

استخدام جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ۹۳,استخدام جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ۱۳۹۳

آبان

جهاد دانشگاهی واحد مشهد برای تکمیل کادر هیات علمی پژوهشی خود از افراد با سوابق پژوهشی دعوت به همکاری کرده است.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام جهاد دانشگاهی مشهد سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی,استخدام همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه جذب می کند.

هیات اجرائی جذب دانشگاه علوم پزشکی همدان یازدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه را برگزار می‌کند.

ثبت نام با مراجعه به آدرس اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان www.umsha.ac.ir و آدرس اینترنتی وزارت بهداشت و درمان http://aac.behdasht.gov.ir و http://jazb.aac.behdasht.gov.ir انجام می شود.

ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری و ارسال مدارک درخواستی در مهلت مقرر بصورت حضوری یا پستی به دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه مربوطه است.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

استخدام جدید دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور سال ۹۳

استخدام جدید,استخدام سراسر کشور

۱۷ آبان

استخدام‌های گذشته تبدیل وضعیت بود/ اگر تراز جمع‌بندی نیروها منفی نبود به عسگری‌آزاد جایزه می‌دهم

 

==>> مشاهده استخدام جدید دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :آگهی استخدام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال ۹۳آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال ۹۳

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزواربرای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش درشهرستانهای سبزوار،جوین وجغتای طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان سال ۹۳

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۹۳

دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان برای تاًمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید

برای مشاهده جدیدترین استخدام های استان سیستان بلوچستان کلیک کنید

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش  طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۰/۲۷۳ مورخ ۹۳/۳/۲۰ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید

سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

برای مشاهده جدیدترین استخدام های استان خراسان کلیک کنید

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین  بکارگیری نماید.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ۹۳ (پرستار)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز دعوت به همکاری کرده است.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ۹۳ (پرستار) . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف سال ۹۳

استخدام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف,استخدام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ۱۳۹۳

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی صنعتی شریف نیرو جذب می‌کند.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۳۹۳

۲۹ خرداد

آگهی پذیرش قرارداد کارمعین مشاغل پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان کردستان برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود دعوت به همکاری کرده است.

این دانشگاه برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مور دنیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی مصوب هیات امناء، درنظر دارد تعدادی از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظرگرفتن شرایط مندرج درذیل بکارگیری کند

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت mukazmoon.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
لطفا جهت دریافت فایل آگهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید
دریافت فایل آگهی

اردیبهشت ۹۳

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی کردستان دعوت به همکاری میکند

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک سال ۹۳

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۹۳

۱-آزمون پذیرش قرارداد کار معین مشاغل پرستاری فارس بجز لار و گراش ۹۳

لطفا جهت ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد برای تأمین نیروی مورد نیاز خود در مشاغل پرستاری دعوت به همکاری کرده است.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان سال ۹۳

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود دعوت به همکاری کرده است.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۳

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ۹۳,استخدام دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۳

کارجویان عزیز و محترم در این صفحه  تمامی آگهی استخدام های دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۳ قرار می گیرد.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

استخدام کارمند مالی در تهران اردیبهشت ۹۳

آگهی استخدام دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور سال ۹۳

استخدام دانشگاه آزاد اسلامی,استخدام سراسر کشور,استخدام دانشگاه آزاد اسلامی ۹۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی در سطح خاورمیانه با داشتن ۱۹ دانشکده مصوب و ۴۲ واحد و پردیس در سراسر کشور، در راستای ارتقای کیفیت و اصلاح هرم هیات علمی مطابق با قوانین و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی از دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی  و دانشجویان ممتاز دوره دکتری تخصصی جهت استخدام بصورت تمام وقت در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.

 

==>> مشاهده آگهی استخدام دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور سال ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

استخدام کارمند خانم در بیمه ایران تهران فروردین ۹۳

استخدام کارمند خانم در بیمه,استخدام کارمند خانم در تهران

شرکت بیمه ایران به کارمند خانم جهت صدور بیمه نامه به صورت نیمه وقت در تهران محدوده سیدخندان نیازمند است.

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۳۴۰

——————————–

بیمه ایران در تهران به کارمند خانم مسلط به صدور انواع بیمه نامه محدوده آزادی نیازمند است.

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۶۲۸۱۷۶

 

==>> مشاهده استخدام کارمند خانم در بیمه ایران تهران فروردین ۹۳ . . .

 

برچسب ها :

آگهی استخدام دانشگاه علمی و کاربردی سال ۹۳

استخدام مدیر و کارشناس فروش اسفند ۱۳۹۲

استخدام کارشناس (لیسانس و فوق لیسانس) در تهران اسفند ۹۲

استخدام دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۹۲

استخدام دانشگاه تربیت مدرس در تهران بهمن ۹۲

استخدام دانشگاه شهرکرد دی ماه ۹۲

استخدام دانشگاه تربیت مدرس تهران دی ۹۲

آگهی استخدام مهندس مکانیک دی ۹۲

استخدام دانشگاه تربت حیدریه دی ۹۲

آگهی استخدام دانشگاه تربیت مدرس آذر ۱۳۹۲

استخدام دانشگاه تربیت مدرس آذر ۹۲

استخدام دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران آذر ۹۲

آگهی استخدام حسابدار در اراک آذر ۹۲

استخدام کارمند جهت کار در دانشگاه آذر ۹۲

آگهی استخدام مهندس مکانیک در جهاد دانشگاهی کرمان آذر ۹۲

استخدام جهاد دانشگاهی شریف در تهران آبان ۹۲

استخدام دانشگاه تربیت مدرس تهران آبان ۹۲

صفحه 1 از 212
 

تبلیغات در استخدامیا